Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Ковалівська громада» (код ЄДРПОУ: 04327264) був реорганізований і увійшов до складу Немирівської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-69 - Метастудія (Вінниця)
Starostat.org.ua - розробка веб-сайтів для старостинських округів ОТГ України
A A A K K K
для людей із порушенням зору
Ковалівська об'єднана територіальна громада
Вінницька область

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сільської ради

Додаток 1
до Методики проведення аналізу

впливу регуляторного акта

 

1.Визначення проблеми

            Відповідно статті 10 та пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування приймати рішення про встановлення місцевих податків і зборів в межах своїх повноважень та в порядку, визначеному цим кодексом.

            Рішення про встановлення місцевих податків і зборів є нормативно-правовим актом, копія якого надсилається в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 1 липня року та офіційно оприлюднюється органом місцевого самоврядування до 15 липня, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них (плановий період).В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

            У разі якщо сільська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з нормами Податкового кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю буде справляться із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному,в якому планується застосування плати за землю.

            Місцеві податки і збори зараховуються в повному обсязі до сільського бюджету об'єднаної територіальної громади та є бюджето-формуючим джерелом на забезпечення діяльності функціонування бюджетних установ та на благоустрій територій територіальної громади. Прийняття рішення  впорядкує деякі питання  ведення бізнесу, зменшить витрати часу платників податків на виконання обов’язкових процедур щодо декларування сум податків та їх сплату, підвищить інвестиційну привабливість населених пунктів сільської ради.

            Виходячи з вищевикладеного, з метою Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини сільського бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку об'єднаної територіальної громади, сільська рада має прийняти рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік».

 

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

так

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

 Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією сільської ради.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України. А саме, у разі, якщо сільська рада у термін до 1 липня не прийняла та до 15 липня не оприлюднила рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норми Податкового кодексу України, із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

 

II. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

 Основними цілями регулювання є:

- здійснити планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету;

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб сільського бюджету;

 - встановити пільги щодо сплати місцевих податків і зборів;

 - забезпечити додаткові надходження до сільського бюджету, з метою забезпечення належного фінансування програм соціально-економічного та культурного розвитку об’єднаної  громади;

- забезпечити своєчасне надходження до сільського бюджету місцевих податків та зборів;

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування;

- привести рішення сільської ради у відповідність до норм та вимог Податкового кодексу України.

 

ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії сільської ради ради та не приймати  рішення сільської ради ради «Про встановлення місцевих податків і зборів  на 2019 рік»

Така альтернатива не є прийнятною ,так, як відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Податковим кодексом за мінімальними ставками, що суттєво погіршить надходження до місцевого бюджету.

Альтернатива 2.

Прийняти  рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів  на 2019 рік» у запропонованому вигляді

Прийняття даного рішення забезпечує досягнення цілей державного регулювання , чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території населених пунктів сільської ради та наповнення місцевого бюджету.

Забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування.

Альтернатива 3.

Встановлення максимальних ставок місцевих податків і зборів на 2019 рік

За рахунок прийняття максимальних ставок буде значне перевиконання дохідної частини місцевого бюджету, але така альтернатива є непосильною для платників податків і зборів Ковалівської об'єднаної територіальної громади, у зв’язку з надмірним податковим навантаженням буде виникати заборгованість зі сплати податків та зборів, а це призведе до нарахування пені, штрафних санкцій за несвоєчасну сплату, соціальної напруги серед населення.

     

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

1. Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

2. Забезпечить відповідні надходження до сільського бюджету від сплати місцевих податків і зборів.

3.Створить сприятливі фінансові можливості сільської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

4. Вдосконалить відносини між сільської радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів.

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування

Альтернатива 3

1.Максимальні надходження коштів до місцевого бюджету. 2.Спрямування надлишків на соціально - економічний розвиток

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування

Існування ризику переходу діяльності суб’єктів господарювання в «тінь» за причини сплати податків

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Сплата податку за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Витрати пов’язані лише зі сплатою земельного податку.

Альтернатива 2

Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між сільською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів.

Сплата податків за запропонованими ставками.

Альтернатива 3

За рахунок зростання надходжень до місцевого бюджету буде вирішено більша кількість соціальних проблем громади.

 

Надмірне податкове навантаження призведе до несвоєчасних сплат місцевих податків та зборів, а це в свою чергу до нарахування пені та штрафних санкцій .

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

                    

Показник

Великі

Середні

Малі

Разом

всього

в тому числі мікро

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць*

0

0

142

139

142

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

100%

97,9%

100%

 

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Сплата податків і зборів за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Витрати пов’язані лише зі сплатою земельного податку.

Альтернатива 2

Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками.

Встановлення пільг щодо сплати податків і зборів для окремих категорій громадян.

Відкритість та прозорість процедури нарахування та сплати податків і зборів.

Вдосконалість відносин між сільською радою, органом фіскальної служби та субєктами господарювання, повязаних зі справлянням податків і зборів

Затрати часу, необхідні для вивчення положень про місцеві податки і збори та обговорення проекту рішення. Сплата податків за запропонованими ставками.

 

Альтернатива 3

Відсутні

Надмірне податкове навантаження, яке може спричинити занепад малого бізнесу, який провадить діяльність на території ради, зменшення кількості робочих місць

 

            В зв’язку з відсутністю суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва, що підпадають під дію регуляторного акту, витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта згідно Додатка 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не розраховувалися.

 

           ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Така альтернатива є не прийнятною. Місцеві податки та збори будуть сплачуватися платниками відповідно до Податкового кодексу України за мінімальними ставками, громадяни втратять додаткові пільги. Зменшаться надходження до сільського бюджету, а це не дозволить профінансувати заходи соціального, економічного значення об’єднаної територіальної громади (благоустрій, утримання комунальних

закладів та інше)

Альтернатива 2

3 - цілі прийняття проекту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Прийняття даного рішення вирішить важливі аспекти проблеми, забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння місцевих податків і зборів, наповнення сільського бюджету, виконання програми соціально-економічного розвитку громади.

Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників податків і зборів

Альтернатива 3

2 - цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними)

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково.

Надмірне податкове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету, а саме існує ризик переходу суб’єктів господарювання в «тінь», зменшення кількості робочих місць та розміру заробітної плати, і як наслідок виникне зворотній ефект в результаті якого відбудеться зменшення надходжень до сільського бюджету. Балансу інтересів досягнуто не буде.

                     

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

 Надходження додаткових коштів до місцевого бюджету, спрямування коштів на соціально-економічний розвиток територіальної громади.

Сплата податків і зборів за обгрунтованими ставками.

Встановлення пільг для окремих категорій населення.

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акта та процедур з його офіційного опублікування. Сплата податків і зборів за встановленими ставками

Регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Наповнення сільського бюджету, збереження суб’єктів господарювання та робочих місць

Альтернатива 3

Максимальні надходження коштів до місцевого бюджету. Спрямування надлишків на соціально-економічний розвиток територіальної громади

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акта та його офіційного оприлюднення. Надмірне податкове навантаження спричинить занепад малого бізнесу.

Надмірне податкове навантаження, призведе до ризику переходу суб’єктів підприємницької діяльності в «тінь», як наслідок зменшення робочих місць та розміру заробітної плати.

Альтернатива 1

Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

 

Витрати пов’язані лише зі сплатою земельного податку

 

Зменшення надходжень до сільського бюджету. Підвищення соціальної напруги

 

          

Переваги обраної альтернативи

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

Цілі прийняття проекту рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік будуть досягнуті майже у повній мірі. До сільського бюджету надійдуть додаткові кошти від сплати місцевих податків і зборів, а податкове навантаження для платників не буде надмірним. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів сільської ради і платників податків і зборів.

Зміни до чинного законодавства:

- Податкового кодексу України;

- Бюджетного кодексу України;

- Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Альтернатива 3

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету. Балансу інтересів досягнути неможливо.

Зміни до чинного законодавства:

- Податкового кодексу України;

- Бюджетного кодексу України;

- Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу про причині не сплати місцевих податків та зборів.

Альтернатива 1

У разі неприйняття регуляторного акта, податок справлятиметься по мінімальним ставкам, що спричинить втрати доходної частини бюджету і відповідно не виконання бюджетних програм.  Вказана альтернатива є неприйнятною.

Зміни до чинного законодавства:

- Податкового кодексу України;

- Бюджетного кодексу України;

- Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

           Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно- обґрунтованих місцевих податків та зборів,  що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Ковалівської сільської ради.

                                                                                        

          VМеханізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

 

            Зазначену проблему планується розв'язати шляхом:

            - Розробки проекту рішення Ковалівської сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік» та АРВ до нього;

            - Проведення консультацій з суб’єктами господарювання;

            - Оприлюднення проекту рішення з АРВ та отримання пропозицій та зауважень;

            - Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії, щодо відповідності проекту рішення вимогам ст..4,8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

            - Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України;

            - Прийняття рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2019 рік» на пленарному засіданні сесії сільської ради;

            - Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку;

            - Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

            Встановлення запропонованих місцевих податків і зборів на 2019 рік є основним механізмом, яке забезпечить розв’язання визначеної проблеми.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

            Адміністрування даного регуляторного акта встановлено нормами Податкового кодексу України..

            Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва (М-тест) наведено у додатку 4.

            Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта згідно з додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не проводився через відсутність суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва.

            Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення сплати та інші адміністративні процедури.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

            Запропонований термін дії регуляторного акта один рік. В разі внесення змін до чинного законодавства України в частині справляння місцевих податків та зборів, відповідні зміни будуть внесені до даного регуляторного акту.

            У разі, якщо сільська рада до першого липня не прийняла рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік, що є обов’язковим згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу України із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок,які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю. Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексів України, органи місцевого самоврядування мають щорічно встановлювати ставки місцевих податків і зборів, що справляються в установленому Податковим кодексом України порядку. Відповідні ставки будуть діяти лише протягом року, на який прийняті.

 

VIII.  Визначення показників результативності дії регуляторного акта

            Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності регуляторного акта слід визначити не менше ніж три кількісних показника, які безпосередньо характеризують результативність дії регуляторного акта та які підлягають контролю (відстеження результативності). Для відстеження результативності дії регуляторного акту основними є такі показники:

            - сума надходжень до місцевого бюджету від сплати місцевих податків (податок на майно, єдиний податок з фізичних осіб – підприємців 1,2 групи) тис.грн.;

            - кількість суб’єктів господарської діяльності – платників місцевих податків (податок на майно, єдиний податок з фізичних осіб – підприємців 1,2 групи) на яких поширюватиметься дія акта, осіб;

            - рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

 

Статистичні показники:

Назва показника

2017 рік

(факт)

2018 рік

(очікувані)

2019 рік

(очікувані у в’язку з прийняттям рішення)

Розмір надходжень до місцевого бюджету від сплати місцевих податків ( податок на майно, єдиний податок з фізичних осіб – підприємців) (тис.грн.) в тому числі:

393,32

409,550

 

 

433,71

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

43,510

44,300

 

46,91

Плата за землю

326,610

338,510

358,48

Єдиний податок

23,200

26,740

28,32

Кількість суб’єктів господарської діяльності – платників місцевих податків (податок на майно, єдиний податок з фізичних осіб – підприємців), осіб

142

142

 

 

142

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

Відповідно до частини 5 статті 12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» регуляторні акти, прийняті органами та посадовими особами місцевого самоврядування, офіційно оприлюднюються у разі відсутності друкованих засобів масової інформації відповідних рад у місцевих друкованих засобах масової інформації. Таким чином, рівень поінформованості суб’єктів господарювання,фізичних осіб з основних положень рішення визначається чисельністю осіб, які ознайомляться з ним.

даний регуляторний акт буде розміщено на офіційній веб-сторінці виконкому Ковалівської сільської ради , на дошці оголошень сільської ради та в засобах масової інформації.

 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

            Оцінка ефективності регуляторного акту буде здійснена за допомогою проведення базового, повторного відстеження результативності регуляторного акту.

            Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись статистичним методом.

            Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

            Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися через рік після набрання чинності регуляторним актом.

            У рамках статистичного методу відстеження аналіз офіційної статистичної інформації буде проводитися щодо розміру надходжень до сільського бюджету та кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

 

 

 

Ковалівський сільський  голова                                                               В. В. Верховод

                                                                                                                             

             

                                                                                                                                             Додаток 4

до аналізу регуляторного впливу

ТЕСТ

 малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01 Березня 2017 р. по 01 Квітня 2017 р.

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

дата 23.02.2018

Робочі наради та зустрічі (опитування)

3

Обговорено та запропоновано залишити розміри  ставок місцевих податків і зборів на 2018 рік на рівні діючих ставок

2

Дата:

з

15.02.2018р. по 15.03.2018р.

Вид консультацій:

У телефонному та усному режимі

15

Отримана інформація про  місцеві податки і збори на 2018 рік, обговорено та запропоновано залишити розміри  ставок місцевих податків і зборів на 2018 рік на рівні діючих ставок

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

 кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 142 (одиниць),

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив  100%

 

 

 

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік провадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали) , грн

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

0

0

5

Інші процедури

(сплата податків та зборів), гривень

2844,15

-

-

6

Разом, гривень Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

2844,15

0

0

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

142

8

Сумарно, гривень Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб' єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7), грн

409550

0

0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

1 год.х 22,41 грн.= 22,41 грн.

0

0

10

Процедури організації виконання вимог регулювання: Внесення змін до внутрішніх процедур обліку та звітності

1 год.х 22,41 грн.= 22,41 грн.

 

0

0

11

Процедури офіційного звітування

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

0

0

13

Інші процедури

Х

Х

Х

 

не передбачено

0

Х

0

14

Разом, гривень

78,44

Х

0

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

142

16

Сумарно, гривень

11138,48

Х

0

           

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

 на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікропідприємництва

Бюджетні витрати не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України.

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), гривень

За п’ять років, гривень

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

409550,00

0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

11138,48

0

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

420688,48

0

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

420688,48

0

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

       На основі аналізу статистичних даних що наданні головним бухгалтером Веселівської сільської ради визначено, що зазначена сума є прийнятною для суб’єктів малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних ) процедур не потрібно.

 

Процедура, що потребує корегування 

Корегуючий механізм

Х

Х

 

Показник

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п’ять років, гривень

Заплановане регулювання

420688,48  

 

За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва

0

0

Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сільської  ради

«Про затвердження Положень та ставок місцевих податків і зборів на території Ковалівської сільської ради на 2018 рік»

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення міської ради «Про затвердження Положень та ставок місцевих податків і зборів на території Ковалівської сільської ради на 2018 рік» підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом регулювання господарських відносин.

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Податковим кодексом України повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів покладені на органи місцевого самоврядування.

Податковим кодексом зобов’язано органи місцевого самоврядування забезпечити прийняття рішень та їх офіційне оприлюднення щодо встановлення місцевих податків та зборів до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування. 

Даним проектом рішення пропонується затвердити рішення сільської ради «Про затвердження Положень та ставок місцевих податків і зборів на території Ковалівської сільської ради на 2018 рік» з додатками до цього рішення.

Прийняття рішення з даного питання необхідне для прозорого та ефективного встановлення місцевих податків та зборів, здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів.

Рішення по місцевих податках на 2017 рік Ковалівською сільською радою приймались без проходження процедури регуляторного акту, так як відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» установлено, що в 2017 році до прийнятих рішень органів місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків і зборів, які прийняті на виконання цього Закону, не застосовуються вимоги підпункту 4.1.9 пункту 4.1 та пункту 4.5 статті 4підпункту 12.3.4 пункту 12.3підпункту 12.4.3 пункту 12.4 та пункту 12.5 статті 12 Податкового кодексу України та Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Таким чином у 2017 році сплата місцевих податків та зборів повинна здійснюватися відповідно до рішення №108 від 12 квітня 2017 року сільської ради «Про місцеві податки та збори на 2017 рік», №109 «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2017 рік»; №110 «Про податок на майно в частині: плати за землю на 2017 рік»;  №111 «Про орендну плату за землі на території Ковалівської сільської ради  на 2017 рік»; №112 «Про транспортний податок на 2017 рік»; №113 «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних – суб’єктів підприємницької діяльності на 2017 рік».

Вказана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що до виключної компетенції сільської ради належить встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України.

2. Цілі регулювання.

Основними цілями прийняття пропонованого регуляторного акту є:

- визначення переліку податків та зборів, що мають справлятися на території сільської ради;

- встановлення відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків та зборів;

- встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів в межах визначених Податковим кодексом України із врахуванням потреб об’єднаної територіальної громади;

- здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні сільського бюджету об’єднаної громади.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Альтернативи щодо вирішення даної проблеми немає, оскільки відповідно до Податкового кодексу України органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють і визначають порядок сплати місцевих податків та зборів відповідно до переліку і в межах установлених граничних розмірів ставок.

У разі не встановлення рішеннями органів місцевого самоврядування, місцевих податків та зборів. Передбачених пунктом 10.3 статті 10 Кодексу, такі податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом та за мінімальними ставками та без застосування відповідних коефіцієнтів.
Неприйняття рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів» спричинить значні втрати дохідної частини бюджету об’єднаної громади.

4. Механізм розв'язання проблеми

Даним регуляторним актом передбачається встановити на території Ковалівської об’єднаної територіальної громади місцеві податки та збори, їх ставки та порядок сплати.

Запропонований спосіб відповідає принципу державної регуляторної політики, а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, принципу прозорості та врахування громадської думки та пропозицій суб’єктів підприємницької діяльності.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

       Прийняття цього регуляторного акту забезпечить належне справляння місцевих податків та зборів.

       Відповідно до статті 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішення, прийняті органами місцевого самоврядування в межах наданих їм повноважень, є обов'язкові для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами.

       Можливість досягнення зазначених цілей обґрунтована тим, що запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій органів місцевого самоврядування по встановленню чіткої процедури сплати місцевих податків та зборів.

6. Аналіз вигод та витрат

 Очікувані вигоди та витрати через прийняття регуляторного акта

       Дія зазначеного регуляторного акту поширюється на  фізичних осіб, юридичних осіб, органи місцевого самоврядування, територіально громаду.

       Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акту, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія цього акту, наведена таблиця аналізу вигод та витрат.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Для територіальної

        громади

Надходження до сільського бюджету, своєчасне фінансування бюджетної сфери, здійснення робіт по благоустрою

Відсутні

Органи місцевого самоврядування

Чітке встановлення ставок місцевих податків та зборів;

Процедура розробки та прийняття регуляторного акта

Фізичні та юридичні особи

Прозорість дій місцевих органів влади

Витрати, пов'язані зі сплатою податку

 

7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акту

Зазначений проект нормативно-правового акту є загальнообов’язковим до застосування на території населених пунктів об’єднаної територіальної громади та має необмежений термін дії. В разі внесення змін до Податкового кодексу України в частині справляння місцевих податків та зборів відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акту.

8. Показники результативності регуляторного акту

Для визначення результативності цього регуляторного акту пропонується встановити такі загальні показники:

- динаміка кількості платників (в розрізі місцевих податків та зборів);
- обсяги надходжень відповідних місцевих податків та зборів.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту:

Цільова група: фізичні та юридичні особи – платники місцевих податків та зборів.

Базове відстеження результативності регуляторного акту буде проведено після набрання чинності регуляторного акту.

Повторне відстеження результативності рішення сільської ради буде здійснено через рік після набрання  ним чинності.

Відстеження результативності здійснюватимуться на основі офіційних даних Немирівської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, відділу фінансів та економічного розвитку Ковалівської сільської ради

.

 

Секретар сільської ради                                    В. А. Соколов

 

 


 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проєкту рішення «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Ковалівської сільської ради»

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проєкту рішення «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Ковалівської сільської ради»

09:26 02.09.2020

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту рішення «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Ковалівської сільської ради»

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту рішення «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Ковалівської сільської ради»

09:37 21.04.2020

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення Ковалівської сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Ковалівської сільської ради на 2021 рік»

АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення Ковалівської сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Ковалівської сільської ради на  2021 рік»

15:56 26.02.2020


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Starostat.org.ua, Rayrada.org.ua, Rda.org.ua, Osv.org.ua

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано